EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Lithostratigraphy of the Gorazdze and the Dziewkowice Formations in Opole Silesia Litostratygrafia formacji gorazdzanskiej i formacji dziewkowickiej na Slasku OpolskimLithostratigraphy of the Gorazdze and the Dziewkowice Formations in Opole Silesia Litostratygrafia formacji gorazdzanskiej i formacji dziewkowickiej na Slasku OpolskimPrace Geologiczno-Mineralogiczne, 71: 7-72
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038384492

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Litostratygrafia formacji gorazdzanskiej i formacji dziewkowickiej na Slasku Opolskim. 2000

A Late Triassic tetrapod graveyard in the Opole Silesia SW Poland Poznotriasowe cmentarzysko kregowcow ladowych w Krasiejowie na Slasku Opolskim. Przeglad Geologiczny. Marzec; 483: 226-235, 2000

Wiek formacji szlachtowskiej tzw czarnego fliszu i formacji z Opalenca pieninskiego pasa skalkowego w Polsce na podstawie badan dinocyst. Przeglad Geologiczny 56.3: 245-252, 2008

Food of the long-eared owl Asio otus in Korfantow countryside, Opole Silesia SW Poland Pokarm uszatki Asio otus w okolicach Korfantowa na Slasku Opolskim. Przeglad Przyrodniczy, 93: 124-127, 1998

Cephalopods from the Gorazdze beds (lower Muschelkalk) quarried at Gorazdze near Opole. Przeglad Geologiczny 28(4, 324): 219-222, 1980

W sprawie wieku i fauny formacji solnej Wieliczki; Zur Frage des Alters und der Fauna der Salzformation von Wieliczka. Biuletyn Instytutu Geologicznego 8(Pages 207-223, 1935

Wystepowanie zwierzat kopalnych w solosnych utworach formacji worotyszczenskiej: historia i perspektywy dalszych odkryc. 2000

Mineralogiczne i mikromorfologiczne wskazniki genezy i wlasciwosci redzin wytworzonych ze skal weglanowych roznych formacji geologicznych. 2003

Z petrografji utworow tufogenicznych podkarpackiej formacji solonosnej; aus der Petrographie der tuffogenen Elemente der subkarpatischen Salzformation in Polen. Acad Polonaise Sci, 1939

Drogi migracji i zwiazki biogeograficzne fauny mszywiolow z eocenskiej formacji La Meseta Wyspy Seymour (Antarktyka). 2003

Litologia i zespol akritarchowy formacji z Zalesia w Gorach Swietokrzyskich na tle zmian poziomu morza i paleogeografii poznego ordowiku. Przeglad Geologiczny 57.2: 147-157, 2009

Petrografia i proweniencja piaskowcow jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadow w jednostce kriznianskiej rejonu Kop Soltysich w Tatrach. Przeglad Geologiczny 58.2: 154-162, 2010

Poznotriasowe cmentarzysko kregowcow ladowych w Krasiejowie na Slasku Opolskim. 2000

Pokarm uszatki Asio otus w okolicach Korfantowa na Slasku Opolskim. 1998

Piaskowiec kwarcowy w dolnej czesci formacji z Kopienca miedzy Dolina Bystrej i Dolina Olczyska w Tatrach. Przeglad Geologiczny 59.3: 235-244, 2011