EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Little auks and Bruennichs murre Black-and-white weekend Kleine Alken en Kortbekzeekoet langs Schiermonnikoog


Dutch Birding, 276: 448-449
Little auks and Bruennichs murre Black-and-white weekend Kleine Alken en Kortbekzeekoet langs Schiermonnikoog

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038384599Related references

Grote aantallen kleine alken langs Britse oostkust. 2002

Brunnichs murre Kortbekzeekoet in Belgisch binnenland. Dutch Birding, 285: 340-341, 2006

Little auks in the Celtic Sea, November 1994 Kleine alken Alle alle in de Keltische Zee, November 1994. Sula, 103: 100, 1996

Invasie van kleine alken op 23 oktober 2005: kort maar krachtig. 2006

Invasie van Kleine Alken en Papegaaiduikers na de stormen in de tweede helft van December 1929. Ardea Leiden, 29: 63-65, 1930

Contribution to the avifauna of Dortmund Part 6 skuas, gulls, terns and auks Beitrage zur Avifauna Dortmunds Teil 6 Raubmowen, Mowen, Seeschwalben und Alken. Dortmunder Beitraege zur Landeskunde, 25: 107-117, 1991

Invloed van dijkbeheer op broeddichtheid en -bestand van de kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus langs de Boven-Schelde. Oriolus i; 64(2): 68-73, 1998

De kleine tanglibel, vestiging van een nieuwe soort in Nederland? Vondsten van enkele larvenhuidjes langs de rider. Natuurhistorisch Maandblad 93(2): 33-35, 2004

Molecular identification of a backcross between a female common murre X thick-billed murre hybrid and a male common murre. Canadian Journal of Zoology 71(7): 1474-1477, 1993

Molecular identification of a backcross between a female common murre thick-billed murre hybrid and a male common murre. Canadian Journal of Zoology 71: 74-7, 1993