EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Mixed brood of the whooper swan Cygnus cygnus and mute swan Cygnus olor in the Province of Suwalki Leg mieszany labedzia krzykliwego Cygnus cygnus i labedzia niemego Cygnus olor na SuwalszczyznieMixed brood of the whooper swan Cygnus cygnus and mute swan Cygnus olor in the Province of Suwalki Leg mieszany labedzia krzykliwego Cygnus cygnus i labedzia niemego Cygnus olor na SuwalszczyznieNotatki Ornitologiczne, 363-4: 368-370
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038416476

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Second mixed brood of whooper swan Cygnus cygnus and mute swan C olor in Poland Drugi leg mieszany labedzia krzykliwege Cygnus cygnus i labedzia niemego C olor w Polsce. Notatki Ornitologiczne, 444: 270-272, 2003

Leg mieszany labedzia krzykliwego (Cygnus cygnus) i labedzia niemego (Cygnus olor) na Suwalszczyznie. 1995

Breeding of the whooper swan Cygnus cygnus in the Barycz Valley Legi labedzia krzykliwego Cygnus cygnus w dolinie Baryczy. Ptaki Slaska, 11: 153-155, 1996

A breeding site of the whooper swan Cygnus cygnus in the environs of Czestochowa Stanowisko legowe labedzia krzykliwego Cygnus cygnus w okolicach Czestochowy. Chronmy Przyrode Ojczysta. Marzec-Kwiecien; 542: 108-109, 1998

First cases of nesting of the whooper swan Cygnus cygnus in the Swietokrzyskie Mountains Pierwsze przypadki gniazdowania labedzia krzykliwego Cygnus cygnus w krainie gor Swietokrzyskich. Kulon, 101-2: 59-62, 2005

Wintering of the mute swan Cygnus olor in the city of Wroclaw Zimowanie labedzia niemego Cygnus olor we Wroclawiu. Ptaki Slaska, 14: 155-165, 2002

Numbers and territorial expansion of the breeding population of the whooper swan Cygnus cygnus in Central Europe Liczebnosc i aktualny stan terytorialnej ekspansji legowej populacji labedzia krzykliwego Cygnus cygnus w Europie Srodkowej. Chronmy Przyrode Ojczysta. Maj-Czerwiec; 543: 7-22, 1998

Attack of a mute swan Cygnus olor on Cygnus cygnus Hoeckerschwaene Cygnus olor greifen Singschwaene Cygnus cygnus an. Ornithologische Mitteilungen, 569: 311-313, 2004

An aggression of the mute swan Cygnus olor male against his own Polish morph cygnet Agresja samca labedzia niemego Cygnus olor wobec wlasnego pisklecia odmiany polskiej immutabilis. Przeglad Przyrodniczy, 71: 86-88, 1996

The Polish morph immutabilis of the mute swan Cygnus olor in the environs of Czestochowa Polska odmiana immutabilis labedzia niemego Cygnus olor w okolicach Czestochowy. Notatki Ornitologiczne, 383: 231-233, 1997

Drugi leg mieszany labedzia krzykliwege Cygnus cygnus i labedzia niemego C. olor w Polsce. Notatki Ornitologiczne 44(4): 270-272, 2003

Wintering of the mute swan (Cygnus olor) and the whooper swan (Cygnus cygnus) on the Gulf of Gdansk during the seasons of 1984/1985-1986/1987. Notatki Ornitologiczne, 341-2: 39-54, 1993

Wintering of the mute swan Cygnus olor, and the whooper swan Cygnus cygnus, in flooded area of the Warta River mouth. Acta Ornithologica (Warsaw): 199: 217-225, 1983

Coexistence and population genetic structure of the whooper swan Cygnus cygnus and mute swan Cygnus olor in Lithuania and Latvia. Central European Journal of Biology 7(5): 886-894, 2012

Status of the mute swan Cygnus olor and the whooper swan Cygnus cygnus in Silesia (SW Poland). Wildfowl Supplement, 1: 39-43, 1991