Home
  >  
Section 39
  >  
Chapter 38,452

New discovery of brachiopods in the Upper Tuval limestone Upper Carnian in the northern Alps Halstatt formation of the Julian Alps Prvo najdisce brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih zgornji karnij severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah

Ramovs, A.

Geologija (Ljubljana): 442: 291-294

2001


Accession: 038451466


PDF emailed within 1 workday: $29.90