EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

The ecologically least vulnerable locations for exploratory drillings in the Wadden Sea and North Sea coastal area Ecologisch minst kwetsbare locaties voor exploratieboringen in de Waddenzee en Noordzee kustzoneThe ecologically least vulnerable locations for exploratory drillings in the Wadden Sea and North Sea coastal area Ecologisch minst kwetsbare locaties voor exploratieboringen in de Waddenzee en Noordzee kustzoneNIOZ-Rapport, 4: 1-115
Accession: 038750553

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Ecologisch minst kwetsbare locaties voor exploratieboringen in de Waddenzee en Noordzee kustzone. 1996

Birds, marine mammals and macrobenthic fauna around a potential gas-exploitation area at Q4 North Sea Vogels, zeezoogdieren en macrobenthos bij het zoekgebied voor gaswinning in mijnbouwvak Q4 Noordzee. NIOZ-Rapport, 4: 1-72, 1999

The Dollard as a measuring standard for the Wadden Sea? De Dollard als graadmeter voor de Waddenzee?. Limosa. november; 713: 126-127, 1998

The North Sea a bird paradise right on our doorstep De Noordzee vogelparadijs vlak voor onze deur. Natuur.blad. Juni-Juli-Augustus; 33: 30-33, 2004

Breeding success for coastal breeding birds in the Wadden Sea in 2005 Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee 2005. Alterra-Rapport, 1265: 1-98, 2005

Nieuwe sociale visite voor kwetsbare ouderen. 2013

Fishes and fisheries of the Wadden Sea. 6. Quantitative information on the abundance of fishes in the Wadden Sea. 3. Variations in relative abundance in a number of fish species in the Wadden Sea and the North Sea coastal areas. Average distribution by areas in spring and autumn based on the results of surveys in the period 1971-1975. Report Wadden Sea Working Group, 77-105 No. 5, 1979

Quantitative information on the abundance of fishes in the Wadden Sea. Variations in relative abundance in a number of fish species in the Wadden Sea and the North Sea coastal areas. Report Wadden Sea Working Group, 5: 77-105, 1979

Waterriet en visfauna: betekenis voor ecologisch herstel van zoet water. 1999

The saltmarsh algal communities in the Wadden area, with reference to their distribution and ecology in North West Europe. II. The zonation of algal communities in the Wadden area. Journal of biogeography 7(1): 85-95, 1980

Terrestrial gastropods among trees and shrubs along an ecologically designed aquatic connecting zone at the northern edge of Purmerend, North-Holland Landslakken in de bos- en struikpartijen langs een ecologisch geplande aquatische verbindingszone aan de noordzijde van purmerend, Noord-Holland. Kreukel (Amsterdam): 432: 27-28, 2007

Copepods in the North Sea The significance of copepods and climate change for fish production Roeipootkreeftjes in de Noordzee De betekenis van roeipootkreeftjes en klimaatsverandering voor de visproductie. Natura (Utrecht). Februari; 1011: 10-13, 2004

Trace metals in mussels (Mytilus edulis) from the Waddenzee, coastal North Sea and the estuaries of Ems, Western and Eastern Scheldt. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 36(5): 770-777, 1986

De Dollard als graadmeter voor de Waddenzee?. 1998

De Waddenzee als voedsel-areaal voor vogels bij strenge kou. Ardea, 44: 218-224, 1956