EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
52,725,316
Abstracts:
28,411,598
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Waders in practice from individuals to populations Steltlopers in de praktijk van individuen naar populaties


Limosa. 1999( ) januari; 723: 112-114
Waders in practice from individuals to populations Steltlopers in de praktijk van individuen naar populaties


Accession: 038883841Related references

Steltlopers in de praktijk: van individuen naar populaties. 2000

Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de glutaaraldehydetest voor de bepaling van het gammaglobulinegehalte in het serum van veulens en naar de bruikbaarheid van deze test in de praktijk bij het controleren van de colostrumopname bij veulens. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 128(8): 240-246, 2003

Van het lab naar de praktijk. Entomologische Berichten (Amsterdam) 65(4): 118-119, 2005

The smallest viable populations a plan for populations of the sand lizard Lacerta agilis and the viviparous lizard Lacerta vivipara in the Netherlands Minimale levensvatbare populaties ein uitwerking voor populaties zandhagedissen, Lacerta agilis, en levendbarende hagedissen, Lacerta vivipara, in Nederland. Verslagen en Technische Gegevens Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie (Zoologisch Museum) Universiteit van Amsterdam. April; 67 i-v, 1-38, 1996

Predation on waders A search for the possible effect of predation on numbers of waders Predatie bij weidevogels Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand. Alterra-Rapport, 1292: 1-22, 2005

Waders in the Dijle Valley in 2002 Steltlopers in de Dijlevallei in 2002. Boomklever. december; 30: 126-135, 2002

The influence of the insecticide Dimilin on individuals and populations of soil fauna and on the biological function of the soil in a deciduous forest Die Wirkung von Dimilin auf Individuen und Populationen von Bodentieren und die biologische Aktivitat des Bodens eines Laubwaldes. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fuer Allgemeine und Angewandte Entomologie. Dezember; 111-6: 211-215, 1997

Minimale levensvatbare populaties: ein uitwerking voor populaties zandhagedissen, Lacerta agilis, en levendbarende hagedissen, Lacerta vivipara, in Nederland. Verslagen en Technische Gegevens Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam il; 67: i-v, 1-38, 1996

Nocturnal migration and flight altitudes of waders at the Ijmuiden northern breakwater during spring migration Nachtelijke trek en vlieghoogtes van steltlopers in het voorjaar over de noordelijke havendam van Ijmuiden. Sula, 104: 129-142, 1996

Fluctuations in populations of amphibians Fluctuaties in de populaties van amfibieen. Natura (Hoogwoud). Maart; 932: 34-35, 1996