+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Anticholinergic Burden and Most Common Anticholinergic-acting Medicines in Older General Practice PatientsAnticholinergic Burden and Most Common Anticholinergic-acting Medicines in Older General Practice PatientsZdravstveno Varstvo 57(3): 140-147Anticholinergic burden in older adults has been correlated with cognitive decline, delirium, dizziness and confusion, falls and hospitalisations. Nevertheless, anticholinergic-acting medications remain commonly prescribed in up to a third of older adults in primary care population. Our aim was to study the anticholinergic burden in older adults in Slovenian ambulatory setting and explore the most commonly involved medications which could be avoided by the physicians. A cross-sectional study was conducted in 30 general practices in Slovenia as part of a larger trial. Data on prescribed medications were collected for randomly chosen adults of over 65 years of age visiting general practice, who were taking at least one regularly prescribed medication. Anticholinergic burden was calculated using Duran's scale and Drug Burden Index. Altogether, 622 patients were included, 356 (57.2%) female, average age of 77.2 (±6.2), with an average of 5.6 medications. At least one anticholinergic medication was present in 78 (12.5 %) patients. More than half (N=41, 52.6%) of anticholinergic prescriptions were psychotropic medications. Most common individual medications were diazepam (N=10, 1.6%), quetiapine (N=9, 1.4%) and ranitidine (N=8, 1.3%). Though the prevalence of anticholinergic medications was low compared to international research, the most commonly registered anticholinergic prescriptions were medications that should be avoided according to guidelines of elderly prescriptions. It would be probably clinically feasible to further decrease the anticholinergic burden of older adults in Slovenian primary care setting by avoiding or replacing these medications with safer alternatives. Večje antiholinergično breme pri starejših odraslih je povezano s kognitivnim upadom, delirijem, zmedenostjo, padci in hospitalizacijami. Kljub temu ima predpisane antiholinergike skoraj tretjina starostnikov na primarnem nivoju. Želeli smo raziskati antiholinergično breme pri starostnikih v ambulantah družinske medicine v Sloveniji in najpogostejša zdravila z antiholinergicnim delovanjem, ki bi se jim zdravniki pri predpisovanju lahko izognili. V presečni raziskavi smo v 30 ambulantah družinske medicine zbrali podatke o predpisanih zdravilih za naključno izbrane starostnike nad 65 let, ki so na dan raziskave zaradi kateregakoli razloga obiskali ambulanto in ki so kot redno terapijo jemali vsaj eno zdravilo. Antiholinergicno breme smo izračunali s pomocjo Duranove lestvice in lestvice Drug Burden Index. V raziskavo je bilo vključenih skupno 622 bolnikov, od tega 356 (57,2 %) žensk. Povprecna starost je bila 77,2 (± 6,2) leta, bolniki pa so jemali povprečno 5,6 zdravila. Vsaj eno antiholinergično zdravilo je jemalo 78 (12,5 %) bolnikov. Več kot polovica (N = 41, 52,6 %) vseh predpisnih zdravil z antiholinergičnimi učinki je bila psihotropnih. Med posameznimi zdravili so bili najpogosteje predpisani diazepam (N = 10, 1,6 %), kvetiapin (N = 9, 1,4 %) in ranitidin (N = 8, 1,3 %). Prevalenca predpisovanja antiholinergičnih zdravil je bila nizka v primerjavi z mednarodnimi raziskavami, vendar pa so bila antiholinergična zdravila med najpogosteje predpisanimi zdravili, ki jih smernice o predpisovanju zdravil pri starostnikih odsvetujejo. Verjetno bi bilo mogoče še dodatno zmanjšati antiholinergično breme pri starostnikih na primarnem nivoju v Sloveniji s tem, da bi se tem zdravilom izognili ali jih zamenjali z varnejšimi alternativami.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 048270500

Download citation: RISBibTeXText

PMID: 29983780


Related references

Anticholinergic medicines in an older primary care population: a cross-sectional analysis of medicines' levels of anticholinergic activity and clinical indications. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 41(5): 486-492, 2017

Anticholinergic component of the Drug Burden Index and the Anticholinergic Drug Scale as measures of anticholinergic exposure in older people in New Zealand: a population-level study. Drugs and Aging 30(11): 927-934, 2014

Anticholinergic burden quantified by anticholinergic risk scales and adverse outcomes in older people: a systematic review. Bmc Geriatrics 15: 31, 2016

Anticholinergic medications in community-dwelling older veterans: prevalence of anticholinergic symptoms, symptom burden, and adverse drug events. American Journal of Geriatric PharmacoTherapy 4(1): 42-51, 2006

Association of anticholinergic burden with cognitive and functional status in a cohort of hospitalized elderly: comparison of the anticholinergic cognitive burden scale and anticholinergic risk scale: results from the REPOSI study. Drugs and Aging 30(2): 103-112, 2013

Association of Anticholinergic Burden with Cognitive and Functional Status in a Cohort of Hospitalized Elderly Comparison of the Anticholinergic Cognitive Burden Scale and Anticholinergic Risk Scale. Drugs & Aging 30(2): 103-112, 2013

The Anticholinergic Drug Scale as a measure of drug-related anticholinergic burden: associations with serum anticholinergic activity. Journal of Clinical Pharmacology 46(12): 1481-1486, 2006

Audit of anticholinergic medication changes in older hospitalised patients using the Anticholinergic Drug Scale. Internal Medicine Journal 47(6): 689-694, 2017

Measures of anticholinergic drug exposure, serum anticholinergic activity, and all-cause postdischarge mortality in older hospitalized patients with hip fractures. American Journal of Geriatric Psychiatry 21(8): 785-793, 2014

Anticholinergic Burden and Cognition in Older Patients With Schizophrenia. Journal of Clinical Psychiatry 78(9): E1284-E1290, 2017

Anticholinergic delirium: Assessing the role of anticholinergic burden in the elderly. Current Psychosis and Therapeutics Reports 2(1): 33-36, 2004

Pmu22 - Anticholinergic Burden In Older Patients: Pharmacist Intervention. Value in Health 21: S311-S312, 2018

Anticholinergic medications in patients admitted with cognitive impairment or falls (AMiCI). The impact of hospital admission on anticholinergic cognitive medication burden. Results of a multicentre observational study. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 43(5): 682-694, 2018

Serum anticholinergic activity: a possible peripheral marker of the anticholinergic burden in the central nervous system in Alzheimer's disease. Disease Markers 2014: 459013, 2015

Anticholinergic medicines use among older adults before and after initiating dementia medicines. British Journal of Clinical Pharmacology 2019, 2019