Home
  >  
Section 50
  >  
Chapter 49,791

On the problem of epithelial metaplasia and cancerous foci of the prostate

Wojewski, A.; Stanczyk, J.

Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej Im. Gen. Karola Swierczewskiego W Szczecinie 8: 115-126

1962


ISSN/ISBN: 0066-1945
PMID: 14001489
Accession: 049790347

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90