+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Comment to article. Badanie PARTNER--pierwszy krok w kierunku powszechnego zastosowania przeznaczyniowej implantacji jako sposobu leczenia ciasnego zwężenia zastawki aortalnej?Comment to article. Badanie PARTNER--pierwszy krok w kierunku powszechnego zastosowania przeznaczyniowej implantacji jako sposobu leczenia ciasnego zwężenia zastawki aortalnej?Kardiologia Polska 68(12): 1415-1417
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 052189543

Download citation: RISBibTeXText

PMID: 21174308


Related references

Badanie sposobu zywienia mlodych mezczyzn w okresie przedpoborowym w 2003 roku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (Suppl. S): 155-160, 2004

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chloniaka nieziarniczego. Acta Haematologica Polonica 31(4): 425-428, 2000

Ocena stanu odzywienia jako wynik indywidualnego sposobu zywienia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (Suppl. S): 183-187, 2004

Zastosowania perfluorozwiazkow jako cieklych nosnikow gazow oddechowych w medycynie i biotechnologii. Biotechnologia (Poznan) (2): 125-150, 2005

Biotechnologia szansa dla zastosowania allelopatii jako alternatywnej metody zwalczania chwastow. Biotechnologia (Poznan) (2): 42-53, 2007

Martwica kosci zuchwy jako powiklanie leczenia bisfosfonianami. Acta Haematologica Polonica 38(1, Suppl. 1): 26-39, 2007

Proba zastosowania zelazicyjanku jako stymulatora w uprawie racznika. (An attempt to use ferricyanide as a stimulant in the cultivation of the castor bean. Acta Soc. bot. Poloniae. 28: 653-64, 1959

Proba zastosowania termografii jako metody diagnostycznej w dermatologii na podstawie badan prowadzonych w latach 2001 2005. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 52(3): 91-97, 2006

Sprawozdanie z II Kongresu Onkologii Polskiej Jako leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku Pozna, 2528 X 2006 r. Otolaryngologia Polska 61(1): 113-114, 2007

Comment on the article On testing temporal niche differentiation in carabid beetles by M. Loreau and the Comment on the article of M. Loreau by P.J. den Boer. Oecologia 81(1): 99, 1989

About distastefulness and mimicry: A comment on Peter Smetaceks article (J. Lep. Soc., Vol. 60 : 82-85) - Authors response to technical comment. Journal of the Lepidopterists' Society 61(1): 57-58, 2007

Another comment on the article by F. Reimer: "Opening of doors in the psychiatric hospital and suicide hazards" and on the comment by H. Lauter. Der Nervenarzt 50(4): 260, 1979

Porownanie odleglych wynikow leczenia przeciwpratkowego i leczenia objawowego chorych na gruzlicze wysiekowe zapalenie oplucnej. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Sect D Med 13(25): 269-274, 1958

Oczekiwania wobec leczenia u chorych w wieku 60+ leczonych chemioterapi? do?yln? z powodu nowotworowych chorob hematologicznych – ocena w trakcie leczenia. 2013

Zwezenia przelyku u kotow. Medycyna Weterynaryjna 62(10): 1155-1157, 2006