+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Translate
+ Recently Requested

Oxidative stress and inflammatory markers - the future of heart failure diagnostics?Oxidative stress and inflammatory markers - the future of heart failure diagnostics?Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 12(2): 145-149Pomimo znacznego postępu w leczeniu niewydolności serca (heart failure – HF), pozostaje ona nadal jednym z najważniejszych problemów współczesnej kardiologii. W ostatnich latach wykazano zależność pomiędzy zintensyfikowanym stresem oksydacyjnym i przewlekłym stanem zapalnym a stopniem zaawansowania dysfunkcji lewej komory, nasileniem objawów HF oraz prognozowaniem niekorzystnych zdarzeń sercowych. Zasadniczym czynnikiem prowadzącym do poprawy skuteczności leczenia HF jest wczesne wykrywanie patologicznych zmian w sercu. Wydaje się, że pomiar specyficznych biomarkerów odzwierciedlających złożoną patofizjologię HF może stać się cennym narzędziem w badaniach przesiewowych. Wykrycie bezobjawowej dysfunkcji serca za pomocą czułych markerów może pomóc w wytypowaniu pacjentów, u których należy przeprowadzić dalszą diagnostykę. W artykule przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy na temat roli stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w HF. Omówiono także potencjalne markery stresu oksydacyjnego i przewlekłego stanu zapalnego jako czynniki prognostyczne w HF oraz możliwość ich wykorzystania jako narzędzia w badaniach przesiewowych.

(PDF emailed within 0-6 h: $19.90)

Accession: 058488935

Download citation: RISBibTeXText

PMID: 26336497

DOI: 10.5114/kitp.2015.52856


Related references

Differences in oxidative stress markers based on the aetiology of heart failure: comparison of oxidative stress in patients with and without coronary artery disease. Free Radical Research 43(12): 1159-1166, 2010

Olmesartan, an AT1 antagonist, attenuates oxidative stress, endoplasmic reticulum stress and cardiac inflammatory mediators in rats with heart failure induced by experimental autoimmune myocarditis. International Journal of Biological Sciences 7(2): 154-167, 2011

New targets for heart-failure therapy: endothelin, inflammatory cytokines, and oxidative stress. Lancet 352 Suppl 1: Si34-Si38, 1998

Effects of Levosimendan on circulating markers of oxidative and nitrosative stress in patients with advanced heart failure. Atherosclerosis 195(2): E210-E215, 2007

Prognostic value of pentraxin-3 level in patients with STEMI and its relationship with heart failure and markers of oxidative stress. Disease Markers 2015(): 159051-159051, 2015

Influence of cardiac resynchronization therapy on oxidative stress markers in patients with chronic heart failure. Cardiology Journal 21(5): 576-582, 2016

The differential tissue expression of inflammatory, oxidative stress, and apoptosis markers in human uncontrolled non-heart-beating donors. Transplantation 95(11): 1346-1353, 2013

Oxidative stress markers and C-reactive protein are related to severity of heart failure in patients with dilated cardiomyopathy. Mediators of Inflammation 2014(): 147040-147040, 2015

Effects of sertraline on circulating markers of oxidative stress in depressed patients with chronic heart failure: a pilot study. Journal of Cardiac Failure 17(9): 748-754, 2012

Effects of combined candesartan and ACE inhibitors on BNP, markers of inflammation and oxidative stress, and glucose regulation in patients with symptomatic heart failure. Journal of Cardiac Failure 13(2): 86-94, 2007

Effects of chronic exercise in patients with chronic heart failure on markers of oxidative stress. Journal of the American College of Cardiology 33(2 SUPPL A): 172A, 1999

Severity of oxidative stress and inflammatory activation in end-stage heart failure patients are unaltered after 1 month of left ventricular mechanical assistance. Cytokine 59(1): 138-144, 2012

Effects of rosuvastatin and allopurinol on circulating endothelial progenitor cells in patients with congestive heart failure: the impact of inflammatory process and oxidative stress. Atherosclerosis 214(1): 151-157, 2011

Reactive oxidative metabolites are associated with the severity of heart failure and predict future cardiovascular events in heart failure with preserved left ventricular ejection fraction. International Journal of Cardiology 179: 305-308, 2015

TNF-alpha gene promoter polymorphism at nucleotide -308 and the inflammatory response and oxidative stress induced by cardiac surgery: role of heart failure and medical treatment. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 34(2): 332-337, 2008