+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Tick-borne diseases in Poland: Prevalence and difficulties in diagnosticsTick-borne diseases in Poland: Prevalence and difficulties in diagnosticsMedycyna Pracy 67(1): 73-87W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki chorób odkleszczowych w Polsce, które stanowią obecnie jedną z grup chorób zawodowych o najszerszym zasięgu na terenie naszego kraju. Problem ten jest aktualny z uwagi na stale rosnącą liczbę przypadków zachorowań na choroby odkleszczowe (m.in. boreliozę z Lyme, odkleszczowe zapalenie mózgu, tularemię, gorączkę Q, ludzką anaplazmozę granulocytarną, babeszjozę). Odzwierciedlają ten stan zwłaszcza ostatnie meldunki epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP – PZH) w Warszawie. W niniejszym artykule zawarto również informacje dotyczące taksonomii wektorów poszczególnych czynników etiologicznych chorób tej grupy i ich rezerwuarów oraz możliwości transmisji przedstawionych drobnoustrojów. Ryzyko zakażenia nimi dotyczy szczególnie osób przebywających na terenach leśno-łąkowych w celach zarówno rekreacyjnych, jak i zawodowych (pracowników terenów leśnych, rolników, osób związanych z łowiectwem). Artykuł zawiera najnowsze dane z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki laboratoryjnej i wpływających na nią czynników, opracowane z uwzględnieniem obowiązujących na terenie Polski zaleceń Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz rekomendacji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Szczególny nacisk położono na problematykę współczesnych metod laboratoryjnych wykorzystywanych w trudnej diagnostyce chorób odkleszczowych z uwzględnieniem algorytmów diagnostycznych oraz fazy przedanalitycznej (rodzaj materiału biologicznego) i analitycznej tych badań (metody referencyjne, skuteczność poszczególnych technik, czynniki interferujące, prawidłowość postępowania diagnostycznego). Med. Pr. 2016;67(1):73–87.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 059132972

Download citation: RISBibTeXText

PMID: 27044720


Related references

Prevention of tick bites and protection against tick-borne diseases in south-eastern Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 15(2): 181-185, 2008

East Coast fever and related tick-borne diseases. Selected reprints of papers prepared by staff of the UNDP/FAO Regional Project Research on tick-borne diseases and tick control RAF/67/077, and associated scientists. FAO Animal Production and Health Paper (19): xiv + 982, 1980

Diagnostics of tick-borne diseases in the endemic region of Russia. Wiener Klinische Wochenschrift 114(13-14): 610-612, 2002

Epidemiology of tick-borne diseases in Poland. Przeglad Epidemiologiczny 60 Suppl 1: 151-159, 2006

Tick-borne diseases and poverty: the impact of ticks and tick-borne diseases on the livelihoods of small-scale and marginal livestock owners in India and eastern and southern Africa. Tick borne diseases and poverty: the impact of ticks and tick borne diseases on the livelihoods of small scale and marginal livestock owners in India and eastern and southern Africa: 124 pp., 2003

Prevalence of antibodies against tick-borne encephalitis among residents of north-eastern Poland. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 27(1): 15-16, 1995

Study on tick-borne rickettsiae in eastern Poland. I. Prevalence in Dermacentor reticulatus (Acari: Amblyommidae). Annals of Agricultural and Environmental Medicine 20(2): 276-279, 2014

Prevalence of tick-borne encephalitis virus in a highly urbanized and low risk area in Southern Poland. Ticks and Tick-Borne Diseases 5(6): 663-667, 2015

An historical account of tick and tick-borne disease control in East Africa with emphasis on tick-borne diseases. Implications for centres in West Africa. FAO Seminar on African Centres for Tick and Tick Borne Disease Control Ouagadougou, Burkina Faso, 26-29 November 1984: recd 1986; 11, 1984

Ticks and tick-borne diseases. Proceedings of an international workshop on the ecology of ticks and epidemiology of tick-borne diseases, held at Nyanga, Zimbabwe, 17-21 February 1986. ACIAR Proceedings Series, Australian Centre for International Agricultural Research (17): 159, 1987

Proceedings of the IXth International Jena Symposium on Tick-borne Diseases (formerly IPS), Climate change and tick-borne diseases, Jena, Germany, 15-17 March, 2007. 2008

Map of world distribution of rickettsial diseases: Plate 10. Louse-borne and flea-borne typhus. Plate 11. Tick-borne and mite-borne forms. Plate 12. Tick and mite vectors. (American Geographical Society.). Map of world distribution of rickettsial diseases: Plate 10. Louse-borne and flea-borne typhus. Plate 11. Tick-borne and mite-borne forms. Plate 12. Tick and mite vectors, New York. /54. 16, 25 & 20. Price: $1.25 folded; $1.50 flat,, 1953

The occurrence of Ixodes ricinus ticks and important tick-borne pathogens in areas with high tick-borne encephalitis prevalence in different altitudinal levels of the Czech Republic Part I. Ixodes ricinus ticks and tick-borne encephalitis virus. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie 65(2): 118-128, 2017

Risk of tick-borne diseases in various categories of employment among forestry workers in eastern Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 19(3): 469-474, 2013

The public health risk of ticks and tick-borne diseases in the south-eastern Poland. Wiadomosci Parazytologiczne 50(2): 249-252, 2006