Riglyne vir die respiratoriese verpleging van die kardio-torakale pasient in die post-ekstubasie fase

DeBeer, G.G.; Nel, E.; Arries, E.

Health Sa Gesondheid 7(1): 56-67

2002


ISSN/ISBN: 1025-9848
DOI: 10.4102/hsag.v7i1.375
Accession: 068492476

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Article/Abstract emailed within 0-6 h
Payments are secure & encrypted
Powered by Stripe
Powered by PayPal

Abstract
The critical care nurse is responsible and accountable for quality nursing care of the patient that has undergone cardiothoracic surgery. Opsomming Die kritieke sorgverpleegkundige is verantwoordelik en aanspreeklik vir hoe gehalteverpleging van die pasient wat koronere vatchirurgie ondergaan het.*Please note: This is a reduced version of the Please refer to Pdf for full text.