Home
  >  
Section 77
  >  
Chapter 76,069

Ispol'zovanie kosmicheskikh snimkov pri landshaftnom kartografirovanii - Cartographie des paysages au moyen des images obtenues par des satellites

Vereshchaka, T.V.; Krasnopevtseva, B.V.; Usova, V.V.

Izvestia Vyssih Ucebnyh Zavedenij. Geodezia i Aerofotosemki (1): 99-103

1985


ISSN/ISBN: 0536-101X
Accession: 076068713

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90