Home
  >  
Section 79
  >  
Chapter 78,823

Vozmozhnosti razrabotki edinoj klassifikatsii geofizicheskikh metodov pri poiskakh i razvedke poleznykh iskopaemykh - Possibilité de mise au point d'une classification unique des méthodes de reconnaissance et de prospection des substances utiles

Brodovoj, V.V.

Izvestia Vyssih Ucebnyh Zavedenij. Geologia i Razvedka (2): 96-103

1984


ISSN/ISBN: 0016-7762
Accession: 078822239


PDF emailed within 1 workday: $29.90